Telefon:+90 312 439 33 24 Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No : 110/6 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Ürünler

Size Sunduğumuz Ürünler

İş Yeri Sigortası

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Üstelik İşyeri Paket Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.

Sunulan teminatlar:


 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 
 • Dahili Su
 
 • Fırtına
 
 • Kara Taşıtları Çarpması
 
 • Hava Taşıtları Çarpması
 
 • Yer Kayması
 
 • Duman
 
 • Deprem
 
 • Sel veya Su Baskını
 
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 
 • Kar Ağırlığı
 
 • Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
 
 • Komşuluk Mali Sorumluluğu
 
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 
 • Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
 
 

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 
 • Kira Kaybı
 
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 
 • İş Durması
 
 • Geçici Adres Nakil
 
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 
 • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*)
 
 • Taşınan Para (*)
 
 • Emniyeti Suistimal (*)
 
 • Makine Kırılması (*)
 
 • Elektronik Cihaz (*)
 
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 
 • Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-
 
 • Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma
 
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 
 • Hizmet İşyeri

(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar (Sadece Erözden Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.  

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu

Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.

Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması
Makine kırılması sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan makine tesisat sigorta bedeli ile hasarlı makinenin yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmayacaktır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılacaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması

Elektronik Cihaz sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan elektronik cihaz sigorta bedeli ile hasarlı elektronik cihazın yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmayacaktır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılacaktır.

Acil Sağlık Hizmetleri

Sadece bir asistans hizmeti olmayıp, Şirketimiz tarafından kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak verilmektedir. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır.